Informacije

Kolica za pse u Južnoj Africi

Kolica za pse u Južnoj Africi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kolica za pse u Južnoj Africi

U Južnoj Africi brojne organizacije su se udružile kako bi formirale Južnoafričko udruženje za pseće kotače (SACWA). Svrha organizacije je da pomogne korisnicima invalidskih vozila da imaju pristup istim parkovima i javnim prostorima prilagođenim psima kao i korisnici koji ne koriste invalidska vozila, uključujući ui oko južnoafričkih nacionalnih parkova. Organizacija će pomoći korisnicima u pristupu istim objektima kao i korisnicima invalidskih vozila, uključujući korisnike invalidskih vozila da pristupe parkiralištima za invalidska vozila.

Svrha

Južna Afrika ima dugu istoriju postojanja zakona i propisa koji štite i zabranjuju diskriminaciju na osnovu rase, starosti, pola, bračnog statusa, seksualne orijentacije, vjere, invaliditeta, političkog mišljenja, nacionalnosti ili mjesta porijekla, između ostalog. Svim osobama sa invaliditetom, kao i osobama sa posebnim potrebama osoba sa invaliditetom, mora se omogućiti jednak pristup zajednici i uključenost u nju. Ove politike i zakoni također se moraju primjenjivati ​​jednako na sve.

Istorija zakonodavstva i politika za poboljšanje pristupa i inkluzije osoba sa invaliditetom

Ustav Južnoafričke Republike iz 1997., član 27(a) navodi da svi ljudi imaju pravo na sva prava, uključujući pravo na nivo života koji je srazmjeran ljudskoj osobi.

Ustav Južnoafričke Republike iz 1997., član 27(b) navodi da sve osobe s invaliditetom imaju sva prava i iste mogućnosti koje se pružaju drugima, te da im se ne smije uskratiti pristup javnim zgradama ili mjestima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nacionalne parkove, plaže, parkove, muzeje, bolnice, bioskope, restorane, pubove i druge objekte, ili uskraćene usluge na tim mjestima ili objektima.

Ustav Južnoafričke Republike iz 1997., član 27(c) navodi da svi ljudi imaju pravo da budu na svim javnim mjestima bez razlike po rasi, boji, spolu, jeziku, vjeri, uvjerenju, društvenom ili ekonomskom položaju, među drugi.

Ustav Južnoafričke Republike iz 1997., član 28(1) navodi da sve osobe imaju jednaka prava u pogledu zapošljavanja i jednak tretman u svim pitanjima, bilo javnim ili privatnim, i da niko ne smije biti podvrgnut diskriminaciji na na osnovu boje kože, rase, pola, braka, seksualne orijentacije, vjere, uvjerenja ili fizičkog invaliditeta.

Zakon o zaštiti osnovnih ljudskih prava iz 1998. (br. 36 iz 1998.) navodi da je svaki građanin oslobođen diskriminacije na osnovu invaliditeta u svim oblastima života.

Zakon o zaštiti osnovnih ljudskih prava iz 1998., član 23(1) navodi da svako ima pravo na jednakost pred zakonom iu svim pravima, obavezama i uslovima koji su predviđeni zakonom i Ustavom.

Zakon o Nacionalnom savjetu za osobe s invaliditetom iz 1998., odjeljak 2(a) navodi da je Nacionalni savjet za osobe s invaliditetom (NCDP) odgovoran za sljedeća pitanja u vezi sa Nacionalnim vijećem za osobe s invaliditetom (NCDP) i Nacionalnim odjelom za Osobe sa invaliditetom (NDPD):

promovirati i podsticati saradnju između različitih sektora, institucija i tijela koja se bave potrebama osoba sa invaliditetom

posebno osigurati da se poduzmu mjere za zaštitu osoba s invaliditetom od nediskriminacije i za unapređenje i zaštitu prava osoba s invaliditetom, kako unutar tako i između sektora, institucija i tijela koja se bave potrebama osoba s invaliditetom, i

promovirati osobe sa invaliditetom u svim oblastima javnog života.

Zakon o Nacionalnom savjetu za osobe s invaliditetom iz 1998., član 2(b) navodi da NCDP ima sljedeće dužnosti i ovlaštenja:

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom ima pristup istim objektima, uslugama, programima, programima i programima koji se pružaju drugim građanima

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom ima pristup istim mogućnostima koje imaju drugi građani

obezbeđivanje da svaka osoba sa invaliditetom može da učestvuje u društvenom i političkom životu pod istim uslovima kao i ostali građani

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom može da uživa iste beneficije i privilegije kao i ostali građani

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom ima pristup istim javnim mjestima kao i ostali građani

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom ima pristup istim javnim uslugama kao i ostali građani

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom ima pristup istim mogućnostima kao i drugi građani

osiguravanje da svaka osoba sa invaliditetom može učestvovati i uživati ​​ista prava i privilegije kao i ostali građani.

Zakon o Nacionalnom savjetu za osobe s invaliditetom iz 1998., odjeljak 2(d) navodi da NCDP može sklopiti sporazume o saradnji sa bilo kojom osobom ili autoritetom, te da NCDP može sklopiti memorandum o razumijevanju ili drugi aranžman sa bilo kojom osobom ili autoritet.

Zakon o Nacionalnom vijeću za osobe s invaliditetom iz 1998., član 5(2) navodi da NCDP ima sljedeća ovlaštenja i dužnosti:

da konsultuje i savetuje vladine službe i javne institucije i organe vlasti o svim aspektima problema osoba sa invaliditetom

dostaviti program djelovanja vladinim odjelima i javnim institucijama i organima vlasti

da državnim službama i javnim institucijama i organima podnese izvještaj o djelima invalida

primati informacije i statistiku i širiti i diseminirati takve informacije i statistike

da pomaže, podstiče i sarađuje sa bilo kojom osobom ili organom, i da olakšava saradnju između bilo kojeg lica i organa vlasti, u sprovođenju bilo koje mere zaštite prava osoba sa invaliditetom.

Zakon o Nacionalnom vijeću za osobe s invaliditetom iz 1998., član 10(2) navodi da svaka osoba s invaliditetom mora moći živjeti u bilo kojem dijelu Južne Afrike, uključujući i nacionalne parkove.

Zakon o Nacionalnom savjetu za osobe s invaliditetom iz 1998., član 11. navodi da će NCDP, u odnosu na osobe sa invaliditetom:

informisati i educirati osobe sa invaliditetom, i

pomažu osobama sa invaliditetom, u efikasnom upravljanju i korišćenju sopstvenih sredstava, kako bi se osiguralo da imaju pristup istim pravima, obavezama i beneficijama kao i drugi građani.

Zakon o Nacionalnom vijeću za osobe s invaliditetom iz 1998., član 16. navodi da NCDP neće biti u obavezi da plaća nikakve naknade za svoje usluge, aktivnosti ili bilo koje informacije ili statističke podatke koje primi.

Zakon o Nacionalnom savjetu za osobe s invaliditetom iz 1998., član 18(2) navodi da svaki građanin ima pravo


Pogledajte video: Bijeljina-Azil za pse (Novembar 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos